KONTAKT

 

 

 

 

Advokátní kancelář
Nádražní 42/4
Český Těšín

 

tel.: +420 591 141 292

info@alethinos.cz

www.alethinos.cz

Advokátní kancelář poskytuje právní služby fyzickým osobám, obchodním společnostem a ostatním právnickým osobám. Věnujeme se především záležitostem z oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva. Spolupracujeme s celou řadou advokátů, notářů, znalců a ostatních odborníků při zajišťování právní pomoci v českém právním prostředí, v mezinárodních věcech a při vyřizování právních záležitostí v zahraničí.

Kancelář se dlouhodobě zaměřuje na zajištění komplexních právních služeb českým subjektům v Polsku, jak i rovněž polským subjektům v České republice. Právní pomoc v polském jazyce a v polském právním prostředí využívají klienti obzvláště při sjednávání smluv, vymáhání pohledávek, nabývání a převodu majetku a v ostatních případech vyžadujících znalost polského práva či polského jazyka.